Saturday, May 15, 2010

UTUSAN BUAT PEMIMPIN

Amanah merupakan tiang dan dasar bagi setiap gerak-geri dalam kehidupan manusia sama ada dengan Allah swt mahupun sesama manusia. Manusia adalah khalifah Allah swt di muka bumi, dan sentiasa mengharapkan sebuah kehidupan yang bahagia. Manusia diamanahkan untuk beribadat dalam usahanya mengabdikan diri kepada Allah swt sebagai pencipta dan bersikap jujur sesama manusia bagi menyempurnakan tanggungjawab kemasyarakatan. Hanya orang yang jujur imannya kepada Allah swt yang menjaga amanahnya. Lemahnya amanah bererti lemahnya iman seseorang. Justeru dalam menegakkan keadilan, pemimpin perlu bersifat amanah, iaitu jangan sampai terpengaruh oleh hubungan suka atau tidak suka kepada seseorang. Walaupun kita sedang diselubungi rasa benci terhadap seseorang atau golongan atau kaum, kita harus melaksanakan secara bijaksana dan adil. Demikian juga ketika dalam keadaan senang dan gembira.


Allah s.w.t berfiirman yang bermaksud: ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan(menyuruh kamu)apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat.” (An-Nisaa: 58)


Banyak sekali amanah yang kita terima dan semua kelebihan yang ada pada kita adalah amanah. Allah s.w.t hanya menyerahkan amanah kepada manusia kerana langit, bumi dan gunung menolak memikulnya. Namun, dalam tubuh manusia terdapat syahwat, maka mereka berbuat zalim dengan mengkhianati amanah itu.


Firman Allah s.w.t yang bermaksud: ”Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semua enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khuatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” (Al-Ahzab: 72)

No comments:

Post a Comment